ความเสถียรและความสม่ำเสมอ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการเล่นกอล์ฟ หรือในการแข่งขันกอล์ฟ เริ่มตั้งแต่ร่างกายของเรา อารมณ์ วงสวิง ซึ่งเราทุกคนก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่า ทุกครั้งที่เราตีลูกออกไป เราก็ต้องการประสิทธิภาพของช็อตนั้นอย่างเต็มที่ ซึ่งในบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ใจหวังเท่าไรนัก ซึ่งเราก็ต้องมาเริ่มทำความเข้าใจกันก่อน ว่าเราจะหาความสม่ำเสมอในการเล่นกอล์ฟได้อย่างไร ลองมาหาความเสถียรการเล่นเล่นกอล์ฟกันดู

มีอยู่ 3 สิ่งที่ท่านนักกอล์ฟจะสามารถสร้างความเสถียรได้คือ วงสวิง การอิมแพค ผลของลูกที่ตีออกไป

ปัจจัยที่ทำให้นักกอล์ฟประสบความสำเร็จในการเล่นกอล์ฟ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวงสวิงเพียงอย่างเดียว เราต้องหาสวิงที่ใช้การได้มาทำหน้าที่กับลูกกอล์ฟ คือการจัดวงสวิงของท่านนักกอล์ฟที่มีเข้าสู่จุดปะทะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรพยายามหา แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยากเย็นอะไรนัก หากใครที่เคยเล่นกีฬามาก่อนแล้ว แค่ฝึกอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้ว ในจุดนี้ใครที่มีสมาธิดีกว่าหรือมีพรสวรรค์มากกว่าย่อมได้เปรียบ

 เมื่อทำการจัดสวิงเข้าสู่จุดปะทะเรื่อยๆก็จะทำให้เริ่มมีความเถสียรในวงสวิง รวมถึงการจัดหน้าไม้เข้าสู่การปะทะ และเข้าสู่กลางหน้าไม้ได้ ต่อไปท่านนักกอล์ฟก็จะสามารถสร้างสมาธิกับการสวิงให้ไม้เข้าสู่ลูก โดยไม่ไปคิดถึงผลของลูกกอล์ฟมากนัก หัวใจของการสร้างความเสถียร หรือความสม่ำเสมอในการเล่นกอล์ฟ จึงอยู่แค่ความกว้างของเท้าท่านนักกอล์ฟ ในการใช้สวิงเข้าสู่จุดปะทะไปจนจบสวิงของท่าน จากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน้าไม้กับลูกกอล์ฟจัดการกันเอง ฝึกฝนบ่อยๆแล้วจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้แน่นอน


Credit : https://www.thaigolfguru.com/knowledge