ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากการจับรางวัล Lucky draw กับกิจกรรม “ตีกอล์ฟ..รอเที่ยวไทย ครั้งที่ 2” ณ สนามราชคราม กอล์ฟ คลับ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

จากกิจกรรม “ตีกอล์ฟ..รอเที่ยวไทย” ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ทางเราเว็ปไซต์ thaigolgbooking.com ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ และเราก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างนี้จากลูกค้าผู้น่ารักของเราอย่างนี้ในทุกๆกิจกรรมนะคะ

และวันนี้เราก็ได้รวบรวมรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรม “ตีกอล์ฟ..รอเที่ยวไทย ครั้งที่ 2 ณ สนามราชคราม กอล์ฟ คลับ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ ภูเก็ต พร้อมออกรอบและที่พัก ที่สนามกอล์ฟ
บลูแคนยอน คันทรี คลับ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล

คุณอรรถวุฒิ กมลรัตน์ เบอร์โทร 085-12779XX

รางวัลที่ 2
นาฬิกาออกกำลังกาย Polar Unite จำนวน 2 รางวัล

 1. คุณกานต์ เหล่าเศรษฐานันท์ เบอร์โทร 087-98377XX
 2. คุณจตุพล ชัยวงศา เบอร์โทร 089-92567XX

รางวัลที่ 3
กรีนฟี สนามรอยัลบางปะอิน กอล์ฟ คลับ สำหรับ 4 ท่าน จำนวน 1 รางวัล
คุณอนุชิต พราวพันธ์ เบอร์โทร 081-74261XX

รางวัลที่ 4
กรีนฟี พร้อมที่พัก โรงแรมราชคราม 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล
คุณธนกฤติ ธรรมิกสุวรรณา เบอร์โทร 081-90049XX

รางวัลที่ 5
กรีนฟีอ สนามกอล์ฟ ราชคราม สำหรับ 4 ท่าน จำนวน 1 รางวัล
คุณสุพจน์ อยู่เกษ เบอร์โทร 089-63516XX

รางวัลที่ 6 ลูกกอล์ฟ 6 รางวัล

 1. คุณจินดา เบอร์โทร 094-79029XX
 2. คุณชานนวิท เขื่อนทอง เบอร์โทร 081-60512XX
 3. คุณวัฒนชัย สุมาโน เบอร์โทร 089-76745XX
 4. คุณวุฒิ เทศน์วสกภาคย์ เบอร์โทร 094-79029XX
 5. คุณชูศักดิ์ ทัศนานุตริยกุล เบอร์โทร 083-98812XX
 6. คุณภาคย์ ฤทธาคนี เบอร์โทร 085-16698XX

ของที่ระลึก หมวก Thai golf booking จำนวน 15 รางวัล

 1. คุณเกษมสุข ขยันระงับพาล เบอร์โทร 081-56735XX
 2. คุณอานนท์ รักยุทธ เบอร์โทร 081-70209XX
 3. คุณชัยยุทธ กุลพฤกษ์ เบอร์โทร 081-81797XX
 4. คุณประสิทธิศักดิ์ เบอร์โทร 081-80148XX
 5. คุณณัฏฐ์ มงคลธรรม เบอร์โทร 081-61598XX
 6. คุณสมบัติ ชัยณรงค์เดชากุล เบอร์โทร 089-89749XX
 7. คุณปภาดา มีศรี เบอร์โทร 099-32795XX
 8. คุณภาคย์ มิลินทสุด เบอร์โทร 065-66256XX
 9. คุณสุรพันธ์ เดชณรงค์วุฒิ เบอร์โทร 089-44440XX
 10. คุณอำนาจ กิตติไกรฤทธิ์ เบอร์โทร 084-99633XX
 11. คุณภูดิศ เชื้อชมภูภากร เบอร์โทร 063-92651XX
 12. คุณชาติชาย ศิริงาม เบอร์โทร 084-38846XX
 13. คุณธรรม์ นันทาภิรักษ์ เบอร์โทร 085-22328XX
 14. คุณนันทวัฒน์ ทองมา เบอร์โทร 089-81015XX
 15. คุณสิงห์สถิตย์ เกรียงโหวสกุล เบอร์โทร 081-98742XX

สำหรับผู้ได้รับรางวัลรบกวนติดต่อรับของวัลที่ โทร 081-878-7676 หรือ 1353 (จ-ศ 8 -17.00 น.)