กระแสลมถือเป็นอุปสรรคหลักในการเล่นกอล์ฟ หากวางแผนการเล่นผิดพลาด ก็อาจจะสร้างปัญหาอย่างหนักให้กับนักกอล์ฟได้ นักกอล์ฟหลายท่านจึงได้พยายามตีลูกให้แรงขึ้น เพื่อทำให้ลูกกอล์ฟเกิดแบ็คสปิน จะทำให้ลูกลอยสูงขึ้น อีกเทคนิคหนึ่งก็คือการตีลูกทวนลมคือ การตีลูกให้พุ่งต่ำหลบลม

สิ่งสำคัญคือควรศึกษาไลน์ก่อนทำการตี ไม่ว่าลูกจะอยู่ในรอยไดวอท ในรัฟ บนยอดหญ้า หรือย้อนหญ้า เมื่อทราบถึงตำแหน่งของไลน์แล้ว ค่อยวางแผนถึงลักษณะของลูกที่จะพุ่งออกไป แล้วเลือกไม้ให้เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆ

 ถ้าระยะเป็นเหล็ก 7 ท่านนักกอล์ฟต้องเพิ่มเป็นเหล็ก 6  เหล็ก 5 หรือเลือกให้เหมาะกับความแรงของลม สิ่งที่ทำให้เหล็กยาวเป็นเหล็กที่ตีได้ไกลกว่าเหล็กอื่นๆในถุงกอล์ฟ คือ ลักษณะการออกแบบของตัวเหล็ก ด้วยก้านเหล็กที่ยาวกว่า และหน้าไม้ที่มีองศาที่ตั้งชัน ทำให้หัวเหล็กสวิงด้วยความเร็วสูง ตีลูกพุ่งต่ำได้ระยะไกลได้เองตามธรรมชาติ

จับกริบให้สั้นลง 1-2 นิ้ว ยืนให้แนวของปลายเท้าเปิดไปทางซ้ายเล็กน้อย ตำแหน่งของลูกอยู่ตรงกับจุดกึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสองข้าง มือล้ำนำหน้าหัวเหล็ก ทิ้งน้ำหนักลงที่เท้าซ้าย 60 % จากนั้นทำการลากไม้ออกจากลูก โดยพยายามหักข้อมือให้น้อยกว่าการสวิงปกติ แบ็คสวิงสามส่วนสี่ของวงสวิงด้วยจังหวะที่นุ่มนวล ให้แขนและลำตัวทำงานไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ต้องถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าขวา และไม่ต้องหักข้อมือมากเท่าการสวิงปกติ ขณะดาวน์สวิงให้ใช้ลำตัวหมุนพาแขนและไม้กอล์ฟสวิงลงหาลูก โดยรักษามือให้นำหน้าหัวเหล็กตลอดเวลาจนหัวเหล็กปะทะลูก
และ ฟอลโล่-ทรู ให้หัวเหล็กเลียดต่ำไปจนจบวงสวิงด้วยการทรงตัวที่ดี ฟอลโล่-ทรูให้สูงเท่ากับความสูงของแบ็คสวิง ข้อควรจำคือต้องสวิงด้วยจังหวะที่นุ่มนวล การตีแรงเกินไป จะทำให้ลูกมีแบ็คสปินมากลอยสูงขึ้นในอากาศ ถูกลมหอบเสียระยะและทิศทาง


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thaigolfguru.com/knowledge